Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Geografi för ämneslärare 7-9, 1-30 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Introduktion till geografi, 7,5 hp
Introduction to geography, 7.5 credits

Innehåll
• Geografiska begrepp och frågeställningar
• Ämnets framväxt och dess roll inom utbildning och forskning
• Jordens uppbyggnad samt endogena och exogena processer
• Introduktion till kartografin och geografiska informationssystem

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt en skriftlig inlämningsuppgift i grupp.

Delkurs 2: Natur- och kulturlandskap, 7,5 hp
Natural and cultural landscapes, 7.5 credits

Innehåll
• Rumsliga perspektiv på urbanisering och försörjning
• Natur- och kulturlandskap
• Globalisering, migration och urbanisering
• Befolkning, befolkningsförändringar och levnadsvillkor

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och en skriftlig inlämningsuppgift i grupp.

Delkurs 3: Perspektiv på samhällsutveckling i Nord och Syd, 7,5 hp
Perspective on social development in North and South, 7.5 credits

Innehåll
• Perspektiv, teorier och strategier för utveckling och genus
• Globala flöden, länkar och dess effekter i Nord och Syd
• Hållbar utveckling, globalisering, fattigdom och försörjning

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och en individuell skriftlig inlämningsuppgift med en individuell redovisning.

Delkurs 4: Geografididaktik I, 7,5 hp
Geography didactics I, 7.5 credits

Innehåll
• Geografididaktikens grunder
• Geografiundervisningens innehåll i grundskolans årskurs 7-9

Examination och betyg
Delkursen examineras genom två seminarier.

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LGEK10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1048
Senast ändrad 2020-12-16 09:26:23