Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Genus och kultur i ett globalt perspektiv 7,5 hp

Eftersom genus är en social konstruktion finns det kulturella skillnader i synen på genus. Genom fallstudier från hela världen fokuserar den här kursen på teman så som genus i det militära, kvinnor i arbetslivet, genus och globalisering, förhandlingar om maskulinitet, ungas genuskonstruktioner, reproduktion, föräldraskap, HBTQ-frågor och genus i media.

Kursinnehåll

• Konstruktionen och förändringen av genus över tid och mellan olika platser
• Teoribildningar om genus, identitet och globalisering
• Fallstudier på temat genus från olika delar av världen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LGKG10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12795
Senast ändrad 2022-05-06 13:35:14