Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Globala utmaningar: introduktion till Globala studier 7,5 hp

Kursen avser inledningsvis att ge en historisk bakgrund till den internationella världsordningen, kolonialisering och avkolonialisering, det kalla kriget och den samtida intensifierade globaliseringen. Olika teoretiska perspektiv på globalisering problematiseras och centrala rättvise- och hållbarhetsutmaningar i skilda sociala och geografiska kontexter diskuteras. Som en del av denna framställning ges en grundläggande introduktion till det vetenskapliga förhållningssättet.

Kursinnehåll

  • Historisk bakgrund till den internationella världsordningen, kolonialisering och avkolonialisering, det kalla kriget och den samtida intensifierade globaliseringen
  • Samhällsvetenskapliga perspektiv på globalisering, centrala rättvise- och hållbarhetsutmaningar i skilda sociala och geografiska kontexter
  • Grundläggande introduktion till det vetenskapliga förhållningssättet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A. Eller:
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LGUG15
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 38
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Joakim Öberg
Kursansvarig
Joakim Öberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1235
Senast ändrad 2021-06-01 18:43:11