Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Historiedidaktik 7,5 hp
History didactics, 7.5 credits

Innehåll
• Grundläggande historiedidaktik och ämnesdidaktiska perspektiv på historieundervisning
• Tolkningar av och perspektiv på historia inom såväl historieundervisning som i bredare samhälleliga kontexter
• Grundläggande orientering kring och tillämpning av historiedidaktiska begrepp, frågeställningar och förklaringsmodeller


Examination och betyg
Delkursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter.


Delkurs 2: Forntiden, antiken och medeltiden till år 1000, 4 hp
Prehistoric Times, Antiquity and Middle Ages, to year 1000, 4 credits

Innehåll
• Översikt av det historiska förloppet från forntiden över antiken till medeltiden fram till år 1000
• Grundläggande historievetenskaplig teori och metod

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och ett seminarium.


Delkurs 3: Medeltid och tidigmodern tid, 1000–1720, 7,5 hp
Middle Ages and Early Modern Times, 1000–1720, 7.5 credits

Innehåll
• Översikt av det historiska förloppet under medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720
• Grundläggande historievetenskaplig teori och metod

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och ett seminarium.


Delkurs 4: Upplysning och revolution, 1720–1880, 5,5 hp
Enlightenment and Revolution, 1720–1880, 5.5 credits

Innehåll
• Översikt av det historiska förloppet mellan 1720 och 1880
• Grundläggande historievetenskaplig teori och metod

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och ett seminarium.


Delkurs 5: Imperialism och världskrig, 1880–1945, 5,5 hp
Imperialism and World War, 1880–1945, 5.5 credits

Innehåll
• Översikt av det historiska förloppet från 1880 till 1945
• Grundläggande historievetenskaplig teori och metod


Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och ett seminarium.

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LH1K10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carl-Johan Svensson
Examinator
Radu Harald Dinu
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1049
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:23