Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Historia för ämneslärare I 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Historiedidaktik 7,5 hp
History didactics, 7.5 credits

Innehåll
• Grundläggande historiedidaktik och ämnesdidaktiska perspektiv på historieundervisning
• Tolkningar av och perspektiv på historia inom såväl historieundervisning som i bredare samhälleliga kontexter
• Grundläggande orientering kring och tillämpning av historiedidaktiska begrepp, frågeställningar och förklaringsmodeller


Examination och betyg
Delkursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter.


Delkurs 2: Forntiden, antiken och medeltiden till år 1000, 4 hp
Prehistoric Times, Antiquity and Middle Ages, to year 1000, 4 credits

Innehåll
• Översikt av det historiska förloppet från forntiden över antiken till medeltiden fram till år 1000
• Grundläggande historievetenskaplig teori och metod

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och ett seminarium.


Delkurs 3: Medeltid och tidigmodern tid, 1000–1720, 7,5 hp
Middle Ages and Early Modern Times, 1000–1720, 7.5 credits

Innehåll
• Översikt av det historiska förloppet under medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720
• Grundläggande historievetenskaplig teori och metod

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och ett seminarium.


Delkurs 4: Upplysning och revolution, 1720–1880, 5,5 hp
Enlightenment and Revolution, 1720–1880, 5.5 credits

Innehåll
• Översikt av det historiska förloppet mellan 1720 och 1880
• Grundläggande historievetenskaplig teori och metod

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och ett seminarium.


Delkurs 5: Imperialism och världskrig, 1880–1945, 5,5 hp
Imperialism and World War, 1880–1945, 5.5 credits

Innehåll
• Översikt av det historiska förloppet från 1880 till 1945
• Grundläggande historievetenskaplig teori och metod


Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och ett seminarium.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B och genomgången termin 1 på ämneslärarprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet för ämneslärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LH1K12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carl-Johan Svensson
Examinator
Radu Harald Dinu
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2075
Senast ändrad 2021-12-16 08:51:26