Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Handledarutbildning VFU II 2,5 hp

Kursen syftar till att få fördjupade kunskaper inom handledning i VFU. Efter avslutad kurs förväntas studenten bland annat kunna redogöra för handledningsprocesser, reflektera över och kritiskt granska handledningssituationer samt utveckla handledarrollen i VFU.

Kursinnehåll

• Handledning i VFU
• Grupphandledning
• Didaktiska verktyg i handledning av VFU
• VFU-handledarens funktion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller kompletterande utbildning med inriktning förskola eller fritidshem, minst 90 hp samt avslutad kurs Handledarutbildning VFU, 7.5 hp. Dessutom krävs två års yrkeserfarenhet. Dispens medges från kravet i engelska för sökande med äldre lärarutbildning.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LH2N10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 03 2025
Studietakt
4%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
15
Kursansvarig
Eva Dahlqvist
Examinator
Eva Dahlqvist
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
4125kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12797
Senast ändrad 2024-05-29 15:55:52