Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Handledarutbildning VFU II 2,5 hp

Kursen syftar till att få fördjupade kunskaper inom handledning i VFU. Efter avslutad kurs förväntas studenten bland annat kunna redogöra för handledningsprocesser, reflektera över och kritiskt granska handledningssituationer samt utveckla handledarrollen i VFU.

Kursinnehåll

• Handledning - fördjupning
• Grupphandledning
• Didaktiska verktyg i handledning av VFU

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller kompletterande utbildning med inriktning förskola eller fritidshem, minst 90 hp samt avslutad kurs Handledarutbildning VFU, 7.5 hp. Dessutom krävs två års yrkeserfarenhet. Dispens medges från kravet i engelska för sökande med äldre lärarutbildning.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LH2N10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 23
Hösten 2020: vecka 34 - 03 (Fortsättning)
Studietakt
4%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
3750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22722