Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Historia för ämneslärare, 61-90 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Historievetenskapens teori och metod ur olika perspektiv 4,5 hp
History of science theory and methodology from different perspectives, 7.5 credits

Innehåll
 • Historisk metod och teori
 • Historievetenskapliga begrepp och teorier
 • Genus och genushistorisk forskning
 • Historiedidaktiska perspektiv på historia i samhället och skolan
 • Historiedidaktisk forskning
Examination och betyg
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Bedömning sker utifrån kriterier som framgår av lärandemålen med betygsättningen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Delkurs 2: Historiedidaktik 4,5 hp.
Didactics of History, 4.5 credits

Innehåll
 • Aktuell forskning kring historiedidaktik och didaktiska perspektiv på historieundervisning
 • Olika tolkningar av och perspektiv på historia och deras utrymme inom historieundervisningen
 • Tillämpning av begrepp, frågeställningar och förklaringsmodeller i historieundervisningen

Examination och betyg
Delkursen examineras genom två seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Bedömning sker utifrån kriterier som framgår av lärandemålen med betygsättningen Underkänd eller Godkänd.

Delkurs 3: Valbart fördjupningstema I, 6 hp
Optional specialization theme I, 6 credits

Innehåll
 • Valbart tematiskt innehåll, se särskilt dokument ”Valbart fördjupningstema”. Syftet med valet av fördjupningstema är att förbereda så väl ämnesmässiga, metodiska som teoretiska ingångar till Examensarbete/Degree project
Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift eller en individuell muntlig tentamen beroende på temaval. Bedömning sker utifrån kriterier som framgår av lärandemålen med betygsättningen Underkänd eller Godkänd.

Delkurs 4: Uppsats/Examensarbete, 15 hp
Essay/Degree project, 15 credits

Innehåll
 • Författande och försvar av vetenskapligt arbete i samband med Examensarbete/Degree
 • Kritiks granskning av Examensarbete/Degree project

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en uppsats/ett examensarbete. Bedömning sker utifrån kriterier som framgår av lärandemålen med betygsättningen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom ämneslärarprogrammet varav 30 hp UVK från termin 1 och Historia, 1-30 hp ska ingå. Därutöver krävs godkänt resultat på minst 15 hp i Historia, 31-60 hp varav delkursen uppsats, 7,5 hp ska ingå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LH3P16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anders Dybelius
Examinator
Radu Harald Dinu
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1082
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:24