Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Historia för ämneslärare, 91-120 hp 30 hp

Kursen behandlar historieskrivningens teori och metod samt historiedidaktisk teori. En valbar tematisk fördjupning föregår kursens seminarieuppsats, en magisteruppsats, som utgör en vidareutveckling av förmågan att genomföra en historievetenskaplig undersökning.

Kursinnehåll

Delkurs 1: Historiografi, 9 hp
Historiography, 9 credits

Innehåll
  • En översikt av den historiografiska teorins förändring i anknytning till olika traditioner och skolor samt till aktuell vetenskaplig debatt

Examination och betyg
Delkursen Historiografi examineras genom att studenten för varje moment fullgör reflektionsinriktade uppgifter som seminariebehandlas och som framgår av kursens studieguide. Såväl kvaliteten på redovisningarna som deltagandet vid seminarierna bedöms utifrån kriterier som framgår av lärandemålen och ligger till grund för en sammanvägd bedömning med betygsättningen Underkänd eller Godkänd.

Delkurs 2: Valbart fördjupningstema II, 6 hp
Eligible advanced theme II, 6 credits

Innehåll
  • Valbart tematiskt innehåll, se särskilt dokument ”Valbart fördjupningstema”

Examination och betyg
Delkursen Valbart fördjupningstema II, examineras antingen skriftligt eller muntligt beroende på vilket tema som valts och enligt instruktioner från examinator för respektive tema. Bedömning sker utifrån kriterier som framgår av lärandemålen med betygsättningen Underkänd eller Godkänd.

Delkurs 3: Uppsats, 15 hp
Essay, 15 credits

Innehåll
  • Författande av en uppsats utformad i enlighet med historievetenskapliga principer
  • Försvarande av egen uppsats vid seminarium och genomförande av opposition på annans uppsats

Examination och betyg
Delkursen Uppsats examineras genom att studenten vid seminarium försvarar sin uppsats och genomför opposition samt vid ytterligare två uppsatsseminarier visar väl utvecklad förmåga till god seminariekultur. Bedömningen sker utifrån kriterier som framgår av lärandemålen. Såväl kvaliteten på uppsatsen som oppositionen ligger till grund för bedömningen med betygsättningen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 180 hp inom ämneslärarprogrammet varav 45 hp UVK och Historia 1-60 hp samt självständigt arbete I måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LHCT29
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Laila Nielsen
Examinator
Johannes Heuman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1083
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:26