Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Historiedidaktik, 7,5 hp
History didactics, 7.5 credits

Innehåll
• Historiedidaktiska perspektiv på historia i samhället och skolan
• Historieundervisning i mångkulturell miljö
• Undervisningsstrategier, bedömning och betygsättning i historieämnet.

Examination:
Delkursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter som seminariebehandlas.

Delkurs 2: Kallt krig och globalisering, efter 1945, 5 hp
Cold War and Globalization, after 1945, 5 credits

Innehåll
• Översikt av det historiska förloppet efter 1945
• Sverige, Norden och övriga Europa uppmärksammas komparativt med globala utblickar

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 3: Tematiska studier, 5 hp
Thematic Studies, 5 credits

Innehåll
• Två tematiska studier inom historievetenskap, specificeras i separat studieguide.

Examination
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter som seminariebehandlas.

Delkurs 4: Historisk metod, 5 hp
Historical Method, 5 credits

Innehåll
• Historia som vetenskap
• Övningar och tillämpningar av historisk metod

Examination
Delkursen examineras genom ett seminarium och en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 5: Uppsats, 7,5 hp
Essay, 7.5 credits

Innehåll
• Författande av en uppsats, utformad i enlighet med historievetenskapliga principer
• Försvarande av egen uppsats vid seminarium och genomförande av opposition på annans uppsats

Examination
Delkursen examineras genom att studenten författar en historievetenskaplig uppsats, samt försvararar denna, genomför opposition samt deltar i ytterligare fyra seminarier.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom ämneslärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgången kurs Historia för ämneslärare, 1-30 hp varav minst 7,5 hp ska var godkänt eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LHIN10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Radu Harald Dinu
Examinator
Johannes Heuman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0231