Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sustainability Challenges 15 hp

Kursinnehåll

• Resurs- och aktörsperspektiv på hållbar utveckling med utgångspunkt i klimat, livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och biodiversitet
• Hållbarhetsinsatser i olika institutionella kontexter
• Alternativa och kritiska strategier för hållbar utveckling
• Hållbarhetsinsatser i regionala sammanhang, i Sverige och internationellt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomförda kurser inom huvudområdet Globala studier 30 hp varav 15 hp ska vara godkända.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LHUK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Mikael Gustafsson
Examinator
Åsa Westermark
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2103
Senast ändrad 2021-12-13 12:49:09