Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Handledarutbildning-VFU 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen är eller kommer att bli handledare för lärarstudenter under deras VFU. I kursen kommer du genom föreläsningar, kurslitteratur och gruppdiskussioner få förutsättningar för att utveckla en handledningsstrategi. Kravet på minst två års yrkeserfarenhet ska bestyrkas med ett arbetsgivarintyg som laddas upp på antagning.se.

Kursinnehåll

  • Lärarutbildningen: innehåll, struktur och mål
  • Hur fungerar bedömning och examination av VFU? Kursplaner, lärandemål och HLK:s bedömningsunderlag
  • Vad innebär handledarrollen? Feedback, samtalsstrukturer, ansvar, bedömning och studentkontakt
  • Handledning: teorier och strategier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller kompletterande utbildning med inriktning förskola eller fritidshem, minst 90 hp. Dessutom krävs två års yrkeserfarenhet. Dispens medges från kravet i engelska för sökande med äldre lärarutbildning.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LHUN13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Bara digitala träffar.
Platser
120
Kursansvarig
Helena Svanängen
Examinator
Helena Svanängen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22766
Senast ändrad 2024-04-18 14:38:43