Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Handledarutbildning-VFU 7,5 hp

Kontakten mellan högskola och fältet är central för lärarutbildningen. För blivande lärare är denna kontakt mycket viktig för deras kommande yrkesutövning och handledaren är en nyckelperson. Kursen ger dig som antingen har eller inte har erfarenhet av VFU-handledning en god grund för att kunna handleda blivande lärare i din egen verksamhet. Kursdeltagarna kommer delas i två spår: Förskola/Fritidshem/F-6 respektive 7-9/Gymnasiet.

Kursinnehåll

  • Handledning: teorier och strategier
  • Lärarutbildningen: innehåll, struktur, mål
  • Hur fungerar bedömning och examination av VFU?: kursplaner, lärandemål och bedömningsunderlag
  • Vad innebär handledarrollen?: feedback, samtalsstrukturer, ansvar, bedömning, studentkontakt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller kompletterande utbildning med inriktning förskola eller fritidshem, minst 90 hp. Dessutom krävs två års yrkeserfarenhet. Dispens medges från kravet i engelska för sökande med äldre lärarutbildning.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LHUN18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 03 2021
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Kväll
Platser
150
Kursansvarig
Lars Green
Examinator
Lars Green
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12757