Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Handledarutbildning-VFU 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen är eller kommer att bli handledare för lärarstudenter under deras VFU. I kursen kommer du genom föreläsningar, kurslitteratur och gruppdiskussioner få förutsättningar för att utveckla en handledningsstrategi.

Kursinnehåll

  • Lärarutbildningen: innehåll, struktur och mål
  • Hur fungerar bedömning och examination av VFU? Kursplaner, lärandemål och HLK:s bedömningsunderlag
  • Vad innebär handledarrollen? Feedback, samtalsstrukturer, ansvar, bedömning och studentkontakt
  • Handledning: teorier och strategier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller kompletterande utbildning med inriktning förskola eller fritidshem, minst 90 hp. Dessutom krävs två års yrkeserfarenhet. Dispens medges från kravet i engelska för sökande med äldre lärarutbildning.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LHUN18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2022: vecka 35 - vecka 03 2023
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Sex digitala träffar som genomförs på sen eftermiddagstid.
Platser
140
Examinator
Eva-Lena Jonsson
Kursansvarig
Helena Svanängen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12757
Senast ändrad 2022-06-27 10:49:29