Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Idrott och hälsa åk 7-9, 31-45 hp 15 hp

Kursen syftar till att fördjupa didaktiska kunskaper inom olika rörelseaktiviteter och utveckla professionell kompetens för undervisning i ämnet Idrott och hälsa åk 7-9. Kursen syftar också till att de studerande ska tillägna sig kunskaper för att kunna analysera, planera, genomföra och utvärdera aktiviteter som främjar hälsa och skapar ett livslångt intresse för regelbunden fysisk aktivitet.

Kursinnehåll

  • Rörelseaktiviteter och livsstil
  • Anatomi och fysiologi vid fysisk aktivitet
  • Bedömning och betyg

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs Idrott och hälsa, 15 hp och genomgången kurs Idrott och hälsa, 16-30 hp.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LI7K11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 05 - vecka 22
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Ca 8 st träffar på campus, kl 16.30-20.00
Platser
30
Kursansvarig
Hans Persson
Examinator
Hans Persson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22733
Senast ändrad 2024-04-18 14:40:27