Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv och metoder 15 hp

Kursen ger en introduktion till den gemensamma sociologiska grunden för sociologi och socialpsykologi med särskild tonvikt på hur identitet och kultur manifesterar sig och utvecklas. I kursen behandlas också olika vetenskapsteoretiska positioner och metodologiska utgångspunkter med tonvikt på det sociologiska kunskapsfältet. Kursen utgör en breddning inom sociologi och kan ingå som del i Sociologi I, 30 hp.

Kursinnehåll

  • Socialpsykologiska perspektiv
  • Sociologisk metod

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LIKG18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
45
Kursansvarig
Roger Törnert
Examinator
Roger Törnert
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22654
Senast ändrad 2021-05-12 10:38:20