Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kompletterande ämnesstudier I 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursens innehåll bestäms med utgångspunkt i vad som saknas i tidigare, ej godkända delar i tidigare kurser. För varje student görs en individuell studieplan.

Förkunskapskrav

Behörig är den som saknar en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation för lärare eller förskollärare om han eller hon
1. på grund av tidigare högskoleutbildning, tidigare motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som lärare eller förskollärare har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller förskollärare enligt förordningen nedan, och
2. är verksam som lärare eller förskollärare hos en huvudman inom skolväsendet.
Därutöver gäller att den sökande ska ha gått igenom högskoleutbildning eller på något annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom ramen för högst 120 högskolepoäng. För förskollärarexamen gäller kravet sådan omfattning att förskollärarexamen kan uppnås inom ramen för 30 högskolepoäng inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Behörighet för utbildning regleras i särskild förordning (SFS 2011:689 ändrad t.o.m. SFS 2013:831 med senare ändringar).

Behörig är också den som antagits enligt tidigare förordningar gällande VAL-projektet.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LK1N14
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Kerstin Ericson
Kursansvarig
Kerstin Ericson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1099
Senast ändrad 2021-05-07 10:20:05