Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp

Syftet med kursen är att deltagarna, genom kollegialt lärande, utvecklar kunskap om aktionsforskning och utvecklingsarbete i skolan och förskolan. Aktionsforskning som utgångspunkt innebär att lärare identifierar och undersöker vad de anser vara viktiga frågor för att utveckla undervisningen eller verksamheten. I kursen tillämpas ett undersökande förhållningssätt och arbetet bedrivs genom forskningscirkel som metod.

Kursinnehåll

  • Aktionsforskningens betydelse för praktikutvecklande kunskap
  • Forskningscirkeln som metod
  • Forskningsfrågor i egen praktik
  • Handledning som metod och workshop
  • Kollegialt lärande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 90 hp med huvudområde pedagogik eller motsvarande eller lärarutbildning/förskollärarutbildning om minst 180 hp. Därtill krävs ett självständigt arbete om 15 hp.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LKAR29
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 23
Hösten 2020: vecka 34 - 50 (Fortsättning)
Studietakt
13%
Ort
Jönköping
Kurstid
Sen eftermiddag/kvällstid 17.00-19.00 (några gånger per termin)
Platser
25
Kursansvarig
Rebecka Florin Sädbom
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22690