Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Historia: Kallt krig och globalisering - samtidshistoria efter 1945 7,5 hp

Kursen ger en kronologisk översikt av det historiska förloppet under perioden efter 1945 i såväl internationell som svensk historia. Därtill ingår en introduktion till minnespolitik och historiekultur i Europa efter 1945. Kursen syftar till att ge kunskap om väsentliga sociala, ekonomiska, kulturella och politiska förändringar och hur dessa påverkar vår samtid.

Kursinnehåll

• Översikt av det historiska förloppet efter 1945
• Sverige, Norden och övriga Europa uppmärksammas komparativt med globala utblickar
• Minnespolitik och historiekultur i Europa efter 1945

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LKGG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Kursansvarig
Radu Harald Dinu
Examinator
Radu Harald Dinu
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22734
Senast ändrad 2024-04-18 14:39:27