Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kommunikativt ledarskap i organisationer 7,5 hp

Arbetar du med HR-frågor, som personalvetare, ledare, chef eller liknande och behöver utveckla ditt kommunikativa ledarskap i organisationer? Inom dessa områden är kommunikation ett viktigt redskap, och förmågan att bygga goda relationer med hjälp av god kommunikation är ofta avgörande för resultatet av organisationens olika processer. I arbetet ingår att kunna kommunicera på ett tydligt sätt, och också att kunna hantera svåra situationer och svåra samtal på ett professionellt, empatiskt och etiskt sätt. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper i kommunikativt ledarskap, med särskilt fokus på professionellt förhållningssätt och konstruktiva samtalsmetoder för samspel i organisationer.

Kursinnehåll

•Kommunikationsvetenskapliga grunder, teorier och begrepp
•Kommunikationens olika dimensioner, roller och syften
•Kommunikationens roll i konflikter och konflikthantering
•Professionellt förhållningssätt och verktyg för kommunikativt ledarskap
•Konstruktiva samtalsmetoder: teori och praktisk tillämpning
•Olika typer av samtalssituationer samt svåra samtal

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader som avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LKLG10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
En eftermiddag (cirka 3 timmar) per vecka
Platser
30
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Anmälningskod
HJ-22712
Senast ändrad 2020-10-22 14:18:34