Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Litteraturvetenskap, 16-30 hp 15 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om litterära genrer, litteraturvetenskapliga teorier, metoder och begrepp. Den ger även ökade kunskaper om ett litteraturvetenskapligt syn- och arbetssätt, samt utrymme för att öva förmågan att diskutera, analysera och tolka litterära texter.

Kursinnehåll

  • Föreläsningar och seminarier kring verk ur litteraturens historia från rundiktning till tidigt 1900-tal
  • Vetenskapliga artiklar som anknyter till undervisningen
  • Dikttolkning
  • Litterära genrer och genreteorier
  • Litteraturvetenskapliga analysverktyg
  • Ett antal representativa litterära verk
  • Teorier kring författarnas roll förr liksom idag

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Litteraturvetenskap, introduktionskurs, 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LL2K18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 03 2022
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
15
Kursansvarig
Mattias Fyhr
Examinator
Mattias Fyhr
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12759
Senast ändrad 2020-12-14 15:12:23