Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Teorier om barns utveckling och lärande
  • Skriftlig, muntlig och datorbaserad kommunikationsträning
  • Grundläggande informationssökning av vetenskaplig litteratur
  • Alternativa presentationsformer och kunskapsgestaltning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska B eller Svenska som andraspråk B, Matematik A.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LLFG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carina Svensson
Examinator
Ann Ludvigsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1288
Senast ändrad 2021-08-17 14:33:54