Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Litteraturvetenskap I 15 hp

Kursen är en introducerande kurs i Litteraturvetenskap. Den kan läsas separat eller utgöra första kursen på 1–30 hp nivå. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om litteraturens roll i samhället. Kursen behandlar på en grundläggande nivå västerländsk litteratur och litteraturhistoria, litterära genrer, litteraturvetenskapliga begrepp, arbetssätt, metoder och teorier. I kursen läses och tolkas litterära texter med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp och arbetssätt.

Kursinnehåll

• Västerländsk litteratur
• Västerländsk litteraturhistoria
• Litterära genrer
• Litteraturvetenskapliga och narratologiska begrepp
• Analys och tolkning av litterära texter
• Litteraturvetenskapliga arbetssätt, metoder och teorier
• Orientering om litteraturens, litteraturkritikens och litteraturstudiets roll i samhället

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 med lägst betyget E eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LLIG14
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 03 2025
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider med ett antal digitala träffar, vilka några är examinerade och därmed obligatoriska
Platser
0
Examinator
Stina Skillermark
Kursansvarig
Malin Löf Nyqvist
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
24750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12878
Senast ändrad 2024-05-29 15:52:39