Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Teoretiska perspektiv på barns och ungdomars utveckling och lärande belyst ur ett historiskt och samtida perspektiv
  • Pedagogisk psykologi, dess grundläggande teorier och begrepp såsom motivation, socialisation, kreativitet och intelligens
  • Ungdomars språk- och begreppsbildning
  • Alternativa presentationsformer och kunskapsgestaltning
  • Skriftlig, muntlig och datorbaserad kommunikationsträning
  • Teoretiska perspektiv på praktisk-estetiska lärprocesser
  • Akademiskt skrivande
  • Grundläggande informationssökning av vetenskaplig litteratur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt student på lärarprogram vid Jönköping University.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LLUF16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Rebecka Florin Sädbom
Examinator
Martin Hugo
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0227