Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Läs- och skrivutveckling för alla 7,5 hp

I den här kursen förväntas du få grundläggande kunskaper om svårigheter som barn, unga och vuxna möter när det dagliga livet i skola, arbetsliv och på fritiden ställer krav på god tal/språk-, läs- och skrivförmåga. Fokus ligger på framgångsfaktorer och hur den omgivande miljön kan förebygga och stödja för att undanröja hinder och kompensera svårigheter.

Kursinnehåll

  • Bakomliggande orsaker och symptom på tal/språk-, läs- och skrivsvårigheter
  • Framgångsfaktorer för tal/språk-, läs- och skrivutveckling
  • Förebyggande och stödjande verksamhet
  • Kompensatoriska hjälpmedel, IKT
  • Alternativ kommunikation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LLUK13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 03 2025
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Kursansvarig
Gun Sand
Examinator
Gun Sand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12375kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12863
Senast ändrad 2024-05-29 15:55:49