Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik I för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Skolans och lärarens ansvar enligt aktuella styrdokument
  • Talförståelse och tals egenskaper utifrån ett ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv
  • Operationer med hela tal, rationella tal och reella tal samt om olika talsystem, symboler och positionssystemet i en historisk utveckling
  • Centrala matematiska begrepp, olika strategier och metoder i aritmetik och deras användbarhet och relevans för elevers kunskapsutveckling i grundskolan
  • Aktuella forskningsresultat om elevers lärande i aritmetik
  • Betygssättning
  • Analys och bedömning av elevuppgifter
  • Didaktiska modeller för att utveckla elevers lärande i aritmetik och förståelse för tals egenskaper
  • Koppling mellan lika matematiska kunskapsområden
  • Lektionsplanering

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 75 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav 30 hp UVK från termin 1 ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-4) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LM1N16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 38
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Andreas Widlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0200