Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik I för grundlärare F-3 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Översikt över skolmatematiken i ett longitudinellt perspektiv
 • Skolans och lärares ansvar för matematik enligt aktuella styrdokument
 • Kopplingen mellan olika matematiska kunskapsområden
 • Antalsuppfattning och grundläggande taluppfattning
 • Tal i olika former
 • Multiplikation som proportionalitet
 • Operationer med tal
 • Strategier och metoder för att utföra beräkningar och deras användbarhet och relevans för elevers kunskapsutveckling i grundskolan
 • Olika talsystem, symboler och positionssystem i en historisk utveckling
 • Matematiska begrepp och teoretiska perspektiv på begreppsförståelse
 • Barns lek, utforskande och skapande i matematik
 • Utomhusmatematik
 • Aktuella forskningsresultat nationellt och internationellt om undervisning och lärande inom taluppfattning
 • Analys och bedömning av elevuppgifter
 • Undervisningsplanering i matematik
 • Uttrycks- och representationsformer

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom grundlärarprogrammet F-3 varav 30 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LM1N17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Birgitta Lundberg
Examinator
Robert Gunnarsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1071
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:15