Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik II för grundlärare F-3 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Rumsuppfattning och sortering
 • Geometriska grundbegrepp och personer av betydelse för matematiken i ett historiskt perspektiv
 • Geometriska begrepp, objekt och deras samband
 • Estetiska uttrycksformer och mönsterkonstruktion
 • Variationer i elevers förståelse av geometriska begrepp utifrån ett didaktiskt perspektiv
 • Grundläggande aspekter på mätning; storheter, mätetal, enheter och prefix
 • Problemlösning och problemlösningsstrategier
 • Konstruktion av problem utifrån vardagliga situationer och elevers erfarenheter
 • Aktuella forskningsresultat om undervisning i problemlösning och geometri
 • Språkets roll i matematikundervisningen och flerspråkselevers lärande i matematik
 • IKT i matematikundervisningen
 • Lektionsplanering
 • Matematiska miljöer och genus
 • Bedömning av elevexempel

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom grundlärarprogrammet F-3 varav 30 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LM2N17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Birgitta Lundberg
Examinator
Robert Gunnarsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1072
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:16