Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik III för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning
 • Sannolikhet, chans, risk, läges- och spridningsmått vid slumpmässiga händelser i praktiska och konkreta situationer och dess användning i undervisning
 • Aktuell forskning inom algebra, sannolikhet och statistik
 • Mönster i geometri och tal
 • Algebraiska uttryck och ekvationer
 • Begreppet variabel, dess innebörd och användning
 • Informella och formella lösningsmetoder i samband med ekvationslösning
 • Samband, funktioner och grafer
 • Proportionella förändringar, inklusive procentuella mått på förändringar
 • Diagram och tabeller
 • Kombinatorik i konkreta situationer
 • Tillämpning av vetenskaplig kvantitativ metod
 • Granskning av läromedel
 • Bedömning och betygsättning i matematik
 • Matematikängslan

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 75 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav 30 hp UVK från termin 1 ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-4) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LM3N16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 49 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Andreas Widlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0201