Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medicinens historia: En introduktion 7,5 hp

Kursen belyser medicinens framväxt som ett kunskapsfält och dess alltmer centrala roll i det västerländska samhället. Genom en rad nedslag i både svensk och internationell historia behandlas teman som medikalisering, institutionalisering och kritik mot den medicinska maktutövningen under tidsperioden ca 1750 fram till idag. Kursen tar avstamp i den kritiska medicinhistoriska kunskapstraditionen och anlägger historiska perspektiv på medicinens samspel med kultur och politik.

Kursinnehåll

• Framväxten av medicin som vetenskap sedan 1750
• Kopplingarna mellan medicinsk vetenskap, kultur och politik
• Medikalisering och institutionalisering
• Den medicinska blicken

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LMCG14
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 05 - vecka 14
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Sen eftermiddag
Platser
30
Kursansvarig
Frida Wikström
Examinator
Radu Harald Dinu
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22792
Senast ändrad 2024-05-27 09:12:45