Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Musik för Grundlärare II, 16-30 hp 15 hp

Kursens syfte är att utveckla den kompetens och de färdigheter som behövs för undervisning i skolämnet musik i årskurserna F-6. I kursen får deltagarna möjlighet förena ett aktivt musicerande i olika genrer med kunskaper i musikteori. Musicerandet är inriktat på ensemblespel. I kursen ingår ett projektarbete där deltagarna får planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Kursinnehåll

• Sång, ackompanjemang och ensemblespel
• Digitala verktyg
• Musikens roll och funktioner i olika sammanhang
• Populärmusik och skola
• Musikdidaktiska och musikpedagogiska perspektiv, inklusive jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
• Tematiskt projektarbete
• Didaktiska processer: didaktiska val, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna samt genomgången kurs Musik för grundlärare 1-15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LMGK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 44 - vecka 03 2023
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Examinator
Bo Hellgren
Kursansvarig
Ulrika Martinsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12840

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 44 - vecka 03 2023
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ulrika Martinsson
Examinator
Bo Hellgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2225
Senast ändrad 2022-06-27 12:20:09