Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik II för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Geometriska grundbegrepp i ett historiskt och kulturellt perspektiv samt om personer av betydelse för matematikens utveckling
 • Geometriska begrepp, objekt och samband
 • Analys av centrala begrepp inom geometrin med stöd av didaktisk forskning
 • Variationer i elevers förståelse av geometriska begrepp
 • Centrala aspekter av måttbegreppet
 • Kreativa aktiviteter med problemlösning
 • Konstruktion av problem med kritisk granskning utifrån vardagliga situationer och elevers erfarenheter
 • Estetiska lärprocesser genom tredimensionellt arbete med inriktning mot konstruktion
 • Flerspråkselevers lärande i matematik
 • Språkets roll i matematikundervisningen
 • Praktiska lärprocesser med inriktning mot utomhusmatematik
 • Lektionsplanering

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 75 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav 30 hp UVK från termin 1 ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-4) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LMGN16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 39 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Andreas Widlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0204