Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Migration och integration 15 hp

Kursen ger fördjupning om orsaker till och effekter av migration ur ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv. Den orienterar deltagarna i aktuell svensk lagstiftning och uppmärksammar de institutionella formerna för migranters mottagande och integration. Migrationens följder på såväl individ- som samhällsnivå studeras och deltagarnas interkulturella kompetens stärks. Med en särskild fördjupning problematiseras stereotypisering av migranter.

Kursinnehåll

  • Migration ur ett såväl globalt som europeiskt och svenskt perspektiv
  • Förändringar och utveckling av svensk invandringspolitik
  • Svensk lagstiftning rörande migration
  • De institutionella formerna för migranters mottagande och integration
  • Egenmakt
  • Migrationens följder på såväl individ- som samhällsnivå
  • Människors olika livsvillkor i ett mångkulturellt samhälle
  • Stereotypisering av migranter; stereotypisering med religiösa förtecken

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 37,5 hp inom programmet Internationellt arbete åk 1 och 2.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LMIK16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 51
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Anmälningskod
HJ-L0232
Senast ändrad 2020-05-07 14:06:07