Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Marknads- och kommunikationsrätt 7,5 hp

Vad kan jag göra för att på ett trovärdigt sätt marknadsföra min uppdragsgivares produkter? Vilka begränsningar finns? Man ska ha kännedom om vilka regler som ska tillämpas vid bedömning av vad som anses vara tillåten eller godkänd marknadsföring. Att känna till vilka marknadsrättsliga regler och normer som gäller i Sverige och internationellt inom EU är nödvändigt för marknadsförare och kommunikatörer för att de på ett ansvarfullt sätt ska kunna bedriva sitt arbete. Kursen riktar sig till dig som redan arbetar som kommunikatör och som vill spetsa din juridiska kompetens men också till dig som behöver kunskapen i en framtid. För att kunna göra kursen betydelsefull komma ni även få kunskap om praktisk inriktning angående marknadsrättsfrågor som ges av en advokat som är expert inom detta rättsområde.

Kursinnehåll

  • Marknadsrätt
  • Immateriell rättsliga perspektiv inklusive upphovsrätt
  • Könsdiskriminerande reklam
  • Tryck- och yttrandefrihet, offentlighet och sekretess
  • Grundläggande avtalsrättsliga principer
  • Den juridiska ansvarskedjan för kommunikation
  • Kommersiell information kontra icke-kommersiell information
  • Rättsliga aspekter på sociala medier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LMKG17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
I regel en sen eftermiddag per vecka.
Platser
10
Kursansvarig
Doreen Modin
Examinator
Anna Sellin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22647
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Kursansvarig
Doreen Modin
Examinator
Anna Sellin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0030