Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematikutveckling i förskoleklass och grundskola - möjligheter och hinder 7,5 hp

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper kring matematikutveckling hos elever i förskoleklass och grundskola med ett särskilt fokus på undervisning som förebygger svårigheter. Med stöd i forskning och kurslitteratur och genom seminarier och föreläsningar kommer vi att behandla tänkbara orsaker till att elever utvecklar svårigheter och vad du som lärare kan göra för att skapa förutsättningar för elevens fortsatta lärande. Kursen vilar på ett specialpedagogiskt perspektiv som utgår från att alla kan lära matematik utifrån sina förkunskaper och förutsättningar.

Se mer information här: https://www.youtube.com/watch?v=MmreQPXxVPo

Kursinnehåll

• Matematikutveckling i förskoleklass och grundskola
• Orsaker till att elever utvecklar matematiksvårigheter
• Främjande, förebyggande och stödjande matematikundervisning
• Elevperspektiv och delaktighet
• Kartläggning, analys och utformande av åtgärder vid matematiksvårigheter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och lärar- eller förskollärarexamen eller pågående lärar- eller förskollärarutbildning samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande

Urvalsregler

fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LMUN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
5
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Flexibel. Fem träffar på campus, eftermiddagar kl. 13-17. Därutöver självstudier och undervisning via lärplattformen.
Platser
20
Kursansvarig
Helena Svanängen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Anmälningskod
HJ-22749
Senast ändrad 2022-11-22 15:43:07