Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Motivations- och emotionspsykologi 7,5 hp

Kursen behandlar centrala begrepp och teorier inom respektive område, utifrån ett upplevelsemässigt oh kognitivt perspektiv. Inom motivationspsykologi studeras mänskliga drivkrafter och motivationsprocesser samt reglering av mänskliga kognitioner och beteenderespons. Inom emotionspsykologi studeras känslomässiga upplevelser och reaktioner, inkluderande maladaptiv emotionsreglering med tvångsmässig beteende- och beroendeproblematik som följd. Under kursen ges du möjlighet att bredda dina kunskaper inom psykologi.
Kursen är lämplig för dig som önskar få en djupare förståelse för personlighetspsykologi och mänskligt beteende på individnivå.

Kursinnehåll

  • Biologiska och neurologiska komponenter för motivation och emotioner
  • Adaptiv och maladaptiv emotionsreglering och empati
  • Grundläggande motivationsteorier
  • Individuella skillnader utifrån ett motivations- och emotionspsykologiskt perspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LMVG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
40
Examinator
Isa Bohman Jertfelt
Kursansvarig
Emma Neal
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12375kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12820
Senast ändrad 2024-05-29 15:55:48