Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Vatten och luft; t.ex. grundläggande egenskaper, enkla lösningar och blandningar, enkla separationsmetoder
 • Grundläggande ekologi; t.ex. näringskedjor, kretslopp, ekosystem, livscykler, levnadskrav för djur och växter
 • Organismer i närmiljön
 • Undervisning om hälsa, människokroppen och sinnena
 • Tekniska lösningar och system
 • Systematiska undersökningar – dokumentation och kommunikation på olika sätt; t.ex. muntligt, skriftligt, tabeller och diagram
 • Lärande på olika sätt; undersökande, fältstudier, utomhus, levande berättande, estetiska och kinestetiska uttrycksformer samt ämnesintegrerat och tematiskt arbetssätt
 • Förhållningssätt i mötet med barn; produktiva och improduktiva frågor, barns nyfikenhet, iakttagelseförmåga, frågor och förförståelse
 • Barns begreppsförståelse med utgångspunkt från partikelmodell och kretslopp
 • Aktuell ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot naturvetenskap och teknik
 • Miljömoraliska förhållningssätt i undervisningen

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i grundlärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LN1K17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Per Askerlund
Kursansvarig
Yvonne Hyltse-Eckert
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0064
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information