Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Energins olika former, omvandlingar, temperatur och tryck
 • Väderfenomen
 • Newtons lagar, linjär rörelse, kast- och centralrörelse
 • Enkla elektriska kretsar, magneters egenskaper
 • Akustik, geometrisk optik
 • De närmsta himlakropparna, dygns- och årstidsförlopp
 • Vår världsbilds utveckling
 • Undervisning för åk 4-6 i fysik, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning t.ex. energi, väderfenomen, elektricitet och partikelmodell
 • Fysikens metoder och arbetssätt
 • Bedömning av elevers förmågor utifrån ett fysikinnehåll
 • Aktuell fysikdidaktisk forskning

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LNFN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 44 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Eva-Lena Jonsson
Examinator
Per Askerlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0192