Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Kemins historia och betydelse för miljö och människa
  • Atomens uppbyggnad och kemisk bindning
  • Materians uppbyggnad, några olika kretslopp, faser och fasövergångar
  • Periodiska systemet, historik och bakgrund
  • Syror, baser och salter samt lösningar
  • En orientering i organisk kemi
  • Kemikalier – risker och säkerhet
  • Skollaborationer för åk 4-6, vad, hur och varför?
  • Dokumentation, kommunikation och bedömning av laborativt arbete
  • Undervisning för åk 4-6 i kemi, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning, t.ex. materia, partikelmodell, fasövergångar

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LNKN11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Per Askerlund
Kursansvarig
Per Askerlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1213
Senast ändrad 2021-05-06 09:24:29