Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Olika uppfattningar och tankar kring vår plats i världen, materia och naturvetenskapliga fenomen
 • Konsekvenser av teknik på samhälle och natur
 • Naturvetenskap och teknik i skolan - vad, hur, varför?
 • Solens , jordens och månens rörelser i förhållande till varandra, t.ex. månens faser, dygns- och årstidsväxling
 • Vanliga material och deras egenskaper och användningsområden t.ex. densitet, magnetism, ledningsförmåga, källsortering och konsumtion
 • Fysik i lek och rörelse t.ex. balans, jämvikt, tyngdkraft
 • Konstruktioner med enkelt tillgängligt material t.ex. papper, wellpapp, plast
 • Vanligt förekommande konstruktioners mekanik och hållfasthet t.ex. verktyg, leksaker
 • Dokumentation och kommunikation av systematiska undersökningar på olika sätt t. ex. muntligt, skriftligt, tabeller, diagram, skisser och modeller
 • Lärande på olika sätt: undersökande, fältstudier, utomhus
 • Aktuell ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot utveckling av barns begreppsförståelse
 • Kvantitativ metod
 • Formativ bedömning

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet F-3 varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LNON16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 38
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Eva-Lena Jonsson
Examinator
Per Askerlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0195