Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Från Elvis till nästa stora grej: Att förstå samhället genom populärkultur 7,5 hp

Populärkulturen speglar det samhälle den är producerad i. Schabloner kring etnicitet, maskulinitet, genus i film, tecknade serier och tv är t.ex. mycket avslöjande. Populärkultur kan också vara en katalysator för förändring av samhället genom att presentera och uppmuntra till alternativa livsvägar eller genom att svartmåla och utmåla någon som en fiende. Populärkulturen är därmed ett högintressant vetenskapligt studieobjekt.

Kursinnehåll

  • Populärkultur som spegling av samhället
  • Att studera populärkultur utifrån historievetenskapliga och historiedidaktiska perspektiv
  • Sociologiska perspektiv på populärkultur
  • Populärkultur som verktyg/redskap i samhällsförändring

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LNSG10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Anmälningskod
HJ-L0159

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
30
Kursansvarig
Tobias Samuelsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Anmälningskod
HJ-12807