Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

Kursinnehåll

• Grundläggande livsprocesser, ekosystemens struktur, funktion och beroenderelationer inklusive människans beroende av och påverkan på ekosystemet
• Organismers systematik, form, funktion och livsstrategier
• Teknikens och naturvetenskapens identitet och innehåll i förskolan
• Kemiska processer och fysikaliska fenomen
• Solens och månens faser, astronomi
• Hållbar utveckling
• Didaktiska miljömoraliska förhållningssätt
• Aktuell didaktisk forskning med inriktning mot naturvetenskap och teknik i förskolan
• Estetiska uttrycksmedel, upplevelser och erfarenheter
• Projektarbete
• Utomhusdidaktik
• MIK/IKT

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom förskollärarutbildningen varav 30 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LNTN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ulla-Lena Simonsson
Examinator
Ellen Almers
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L9055
Senast ändrad 2019-10-09 08:43:30