Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Om rasism historiskt och idag 7,5 hp

Kursen ger en orientering om och problematisering av rasismens olika uttryck historiskt och idag. Hur har antisemitism, islamofobi och vit överhöghet format den västerländska rasismen? Vilka argument har förts fram för att rättfärdiga rasismen? Vad betyder det koloniala arvet för rasismen idag?

Se mer information här: https://www.youtube.com/watch?v=jJ5k46PafIo

Kursinnehåll

  • Den västerländska rasismens uppkomst under senmedeltiden
  • Idétraditioner från upplysningen och 1800-talets nationalism
  • Likheter och skillnader mellan antisemitism, islamofobi och vit överhöghet
  • Rasismens olika uttryck i Europa samt dess inflytande på Sverige
  • Rasism och främlingsfientlighet i politiken och den offentliga debatten i Sverige
  • Rasism i olika politiska kontexter och ideologier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LORG12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 39 - vecka 49
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
30
Kursansvarig
Tobias Samuelsson
Examinator
Tobias Samuelsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12832
Senast ändrad 2022-05-23 13:11:09