Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Politik och religion 7,5 hp

Frågan om religionens roll i politiken har stor aktualitet i samhällsdebatten. Denna kurs tar upp historiska och aktuella exempel inom kristendom och islam där politik och religion interagerar. Studierna ger en överblick över 1900-talets politiska religioner och religionernas politiska dimension i samhället. Vidare introduceras social- och religionsvetenskapliga ansatser för att tolka växelverkan mellan religion och politik.

Kursinnehåll

• Fascismens, nationalsocialismens och kommunismens förhållande till religion
• Social- och religionsvetenskapliga förklaringsmodeller som politisk religion och politisk teologi
• Politik, kristendom och den islamska världen utanför Europa

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LPNG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Kursansvarig
Radu Harald Dinu
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Anmälningskod
HJ-22737
Senast ändrad 2020-10-22 14:25:24