Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Politisk psykologi 7,5 hp

Känner du till Machiavelli? Den mest kallhamrade politiska strategen som någonsin sett dagens ljus får man förmoda – och etiskt oförsvarbar enligt dagens sett att se på saken. Men ändå är hans råd faktiskt inte helt främmande för hur politiskt arbete ofta fungerar. Har politiker en viss personlighet och är vissa ideologier genetiskt betingade? Vi kanske inte är så fria att välja politisk övertygelse som vi tror.
Kursen avser att diskutera och förklara politiska fenomen som ideologi, ledarskap, gruppdynamik med mera med utgångspunkt från forskning och teoribildningar i psykologi. Detta är en kurs på grundnivå för alla intresserade men kanske av särskilt intresse för personer med politiska uppdrag eller intresse för politiska frågor och samhällets utveckling på grund av politiska beslut.

Kursinnehåll

  • Politisk psykologi – en översikt
  • Hur kan politiska beteenden förklaras genetiskt?
  • Identitet och politiska attityder
  • Gruppens politik och psykologisk forskning
  • Att studera politiska ledare
  • Hur väljer människor vem de ska rösta på?
  • Från etnisk konflikt till folkmord
  • Kan psykologisk forskning förklara terrorism?
  • Internationell säkerhet och konflikt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LPPG18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Sen eftermiddag/kväll
Platser
30
Kursansvarig
Vezir Aktas
Examinator
Vezir Aktas
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22790
Senast ändrad 2024-04-18 14:48:52