Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Religionsdidaktik, 7,5 hp
Didactics of Religion, 7.5 credits

Innehåll:
• Skolämnet religionskunskap i ungdoms- och vuxenutbildning ur historiska och samtida perspektiv
• Styrdokument och planer i ämnet religionskunskap
• Lektionsplanering i religionskunskap
• Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i religionskunskapsämnet
• Granskning av läromedel i religionskunskapsämnet
• Observation som vetenskaplig metod
• Medie- och informationskunnighet i religionskunskapsämnet
• Estetiska lärprocesser i religionskunskapsämnet


Examination
Delkursen examineras genom två gruppredovisningar och en individuell skriftlig inlämning.


Delkurs 2: Introduktion till religionsvetenskap, 2 hp
Introduction to Study of Religion, 2 credits

Innehåll:
• Religionsvetenskapens ämnesområden
• Centrala religionsvetenskapliga begrepp

Examination
Delkursen examineras genom seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.


Delkurs 3: Etik och livsfrågor, 7,5 hp
Ethics and Life Questions, 7,5 credits

Innehåll
• Centrala etiska begrepp
• Etisk teoribildning
• Etisk argumentation
• Livsfrågor

Examination
Delkursen examineras genom seminarier, en individuell skriftlig inlämningsuppgift och en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 4: Religionshistoria, 10 hp
History of Religion, 10 credits

Innehåll
• Religioner i historien och nutid
• Religiösa texter, läror och uttryck

Examination
Delkursen examineras genom seminarier och två individuella skriftliga tentamina.

Delkurs 5: Religion, individ och samhälle, 3 hp
Religion, Individual and Society, 3 credits

Innehåll
• Religionsbeteendevetenskap
• Religion och det omgivande samhället

Examination
Delkursen examineras genom seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B och genomgången termin 1 på ämneslärarprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet för ämneslärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LR1K12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jennie Ahlgren
Examinator
Peter Carlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2078
Senast ändrad 2021-12-16 08:53:50