Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Introduktion till religionsvetenskap, 2 hp
Introduction to Science of Religion, 2 credits

Innehåll:
• Religionsvetenskapens ämnesområden
• Centrala begrepp

Examination
Delkursen examineras genom seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.


Delkurs 2: Etik och livsfrågor, 7,5 hp
Ethics and Life Questions, 7,5 credits

Innehåll
• Centrala etiska begrepp
• Etisk teoribildning
• Etisk argumentation
• Etik och religion
• Livsfrågor

Examination
Delkursen examineras genom seminarier, en individuell skriftlig inlämningsuppgift och en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 3: Religionshistoria, 10 hp
History of Religion, 10 credits

Innehåll
• Religioner i historia och nutid
• Religiösa texter, läror och uttryck

Examination
Delkursen examineras genom seminarier och två individuella skriftliga tentamina.

Delkurs 4: Religion, individ och samhälle, 3 hp
Religion, Individual and Society, 3 credits

Innehåll
• Religionsbeteendevetenskap
• Religion och det omgivande samhället

Examination
Delkursen examineras genom seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 5: Religionsdidaktik, 7,5 hp
Didactics of Religion, 7.5 credits

Innehåll
• Skolämnet religionskunskap i historia och nutid
• Styrdokument i undervisningen
• Planeringsstrategier, stoffurval, arbetssätt och redovisningsformer
• Demokratiskt förhållningssätt

Examination
Delkursen examineras genom seminarier och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LR1K17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jennie Ahlgren
Examinator
Peter Carlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1050
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:28