Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Religionsvetenskap för ämneslärare, 61-90 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Religionshistoria: religion, genus och makt 3,5 hp
History of Religions: Religion, Gender and Power, 3.5 credits

Innehåll
 • Historiska och nutida perspektiv på religiösa traditioners roll i samhället
 • Uppfattningar om makt, genus, familj och sexualitet inom olika religioner

Examination
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.


Delkurs 2: Kristendomens historia: modernitet, väckelse och nya samfundsbildningar, 3,5 hp
Historical Christianity: Modernity, Revivalism and Congregation-growth, 3.5 credits

Innehåll
 • Historievetenskapliga och sociologiska perspektiv på moderna väckelserörelser och nya samfundsutbildningar
 • Relationen mellan äldre och yngre kristna samfund
 • Läromässiga och rituella drag inom moderna väckelsetraditioner
Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift och ett seminarium.


Delkurs 3: Etik: social rättvisa, mångfald och identitet, 3,5 hp
Ethics: Social justice, Pluralism and Identity, 3.5 credits

Innehåll
 • Etiska frågeställningar utifrån några centrala teorier med fokus på social rättvisa, mångfald och identitet
 • Argumentationsanalys

Examination
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande i seminarium.


Delkurs 4: Uppsats/examensarbete, 15 hp
Essay, 15 credits

Innehåll
 • Författande och försvar av religionsvetenskaplig uppsats/examensarbete med religionsdidaktisk vinkling
 • Kritisk granskning av religionsvetenskapliga uppsatser

Examination
Kursen examineras genom författande och försvar av religionsvetenskaplig uppsats/examensarbete, deltagande i seminarium samt opponering på annan religionsvetenskaplig uppsats/examensarbete.


Delkurs 5: Religionsdidaktik, 4,5 hp
Didactics of Religion, 4.5 credits

Innehåll
 • Skolans värdegrund i relation till religionskunskapsämnet
 • Didaktiska perspektiv på religioners roll i samhället
 • Religionsdidaktisk forskning
 • Lärarrollen och religionskunskapsämnet

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, två muntliga presentationer och ett seminarium.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom ämneslärarprogrammet varav 30 hp UVK från termin 1 och Religionsvetenskap, 1-30 hp ska ingå. Därutöver krävs godkänt resultat på minst 15 hp i Religionsvetenskap, 31-60 hp varav delkursen uppsats, 7,5 hp ska ingå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LR3P16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Peter Carlsson
Examinator
Jennie Ahlgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1087
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:29