Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Religionsvetenskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Bibelvetenskap, 5,5 hp
Biblical studies, 5.5 credits

Innehåll
• Bibelns innehåll, tillkomst, kanonisering och historiska miljö
• Bibeltolknings- och gestaltningstraditioner

Examination
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift (1,5 hp) och en individuell skriftlig tentamen (4 hp). För att erhålla godkänt (G) betyg för delkursen krävs att båda examinationsmoment bedömts vara godkända. För att erhålla väl godkänt (VG) betyg för delkursen krävs betyget väl godkänt (VG) på den individuella skriftliga tentamen (4 hp).

Delkurs 2: Kristendomens historia, 5,5 hp
History of Christianity, 5.5 credits

Innehåll
• Kristna kyrkor och samfund
• Kristendomens utveckling i relation till sociala, politiska och kulturella kontexter

Examination
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Delkursen examineras genom seminarier (1 hp) och en individuell skriftlig tentamen (4,5 hp). För att erhålla godkänt (G) betyg för delkursen krävs att båda examinationsmoment bedömts vara godkända. För att erhålla väl godkänt (VG) betyg för delkursen krävs betyget väl godkänt (VG) på den individuella skriftliga tentamen (4,5 hp).

Delkurs 3: Religionsdidaktik, 7,5 hp
Didactics of religion, 7.5 credits

Innehåll
• Didaktiska grundfrågor inom religionskunskapsundervisning
• Bedömning och betygsättning i religionskunskapsämnet

Examination
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Delkursen examineras genom seminarier (1 hp), en laboration (2,5 hp) och en individuell skriftlig inlämningsuppgift (4 hp). För att erhålla godkänt (G) betyg för delkursen krävs att alla examinationsmoment bedömts vara godkända. För att erhålla väl godkänt (VG) betyg krävs dessutom betyget väl godkänt (VG) på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

Delkurs 4: Att studera och analysera religion, 4 hp
To study and analyze religion, 4 credits

Innehåll
• Vetenskaplig metod och teori
• Planering av religionsvetenskapliga studier

Examination
Delkursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter (om 1,5 hp vardera) och seminarier (1 hp). För att erhålla godkänt (G) betyg för delkursen krävs att alla examinationsmoment bedömts vara godkända.

Delkurs 5: Tematisk studie 7,5 hp
Thematic study, 7,5 credits

Innehåll
Fördjupande tematisk studie inom religionsvetenskap. Mer information om valbara teman finns i separat studieguide.

Examination
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Delkursen examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift (6 hp) samt seminarium (1,5 hp). För att erhålla godkänt (G) betyg för delkursen krävs att båda examinationsmoment bedömts vara godkända. För att erhålla väl godkänt (VG) betyg krävs dessutom betyget väl godkänt (VG) på den skriftliga individuella inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom ämneslärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Dessutom krävs genomgången kurs Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp varav minst 7,5 hp ska vara godkänt eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LR7K10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jennie Ahlgren
Examinator
Peter Carlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0234