Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Religionsvetenskap för ämneslärare, 91-120 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Religionsvetenskap: Teori och metoder, 7,5 högskolepoäng
Religion: Theory and Methods, 7.5 credits

Innehåll
• Religionsvetenskaplig metod och teori på avancerad nivå
• Aktuella frågeställningar, metoder och teoribildningar
• Bearbetning av empiriskt material

Examination och betyg
Delkursen examineras genom deltagande vid seminarier, en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en individuell redovisning av denna.

Delkurs 2: Tematisk kurs, 7,5 högskolepoäng
Thematic Course, 7.5 credits

Innehåll
• Läsning och syntetisering av religionsvetenskaplig forskning
• Granskning av religionsvetenskapliga texter

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt individuell redovisning.

Delkurs 3: Examensarbete, 15 högskolepoäng
Degree project, 15 credits

Innehåll
• Kritisk granskning av religionsvetenskapliga texter
• Författande av religionsvetenskapligt examensarbete med religionsdidaktisk inriktning

Examination och betyg
Delkursen examineras genom författande och försvar av ett religionsvetenskapligt examensarbete med didaktisk inriktning samt, vid seminarium, opponering på annat religionsvetenskapligt examensarbete.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 180 hp inom ämneslärarprogrammet varav 45 hp UVK och Religionsvetenskap 1-60 hp samt självständigt arbete I måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LRCT29
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Aron Engberg
Examinator
Jennie Ahlgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1088
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:30